Adaptacja gotowego projketu, po co?


Mamy gotowy projekt domu, który zakupiliśmy na jednym z portali internetowych. I teraz musimy go zaadaptować do własnych potrzeb. Musimy czy chcemy? Do czego potrzebna jest adaptacja projektu?

Zakup projektu gotowego to tylko punkt wyjścia do powstania projektu budowlanego obiektu. W naszym przypadku jest to dom jednorodzinny. Gotowy ostateczny projekt budowlany następnie musimy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Aby gotowy projekt wielokrotnego zastosowania stał się projektem budowlanym, niezbędna jest adaptacja projektu, czyli jego dostosowanie do naszych indywidualnych potrzeb i wymagań. W tym celu musimy udać się do biura architektonicznego, gdzie architekt adaptujący dokona wszelkich wymaganych prawem czynności w dwóch zakresach.

Pierwszy z zakresów adaptacji jest obowiązkowy. Projektant musi bowiem dostosować rozwiązania przyjęte przez twórców projektu gotowego do warunków naturalnych. Te warunki naturalne to warunki, które panują na naszej działce. Jest to ukształtowanie terenu, właściwości gruntu, warunki stref klimatycznych itp..Wykonuje się w ten sposób plan zagospodarowania działki oraz weryfikację obliczeń i rozwiązań w opracowaniach branżowych. Owe obliczenia dotyczą przede wszystkim rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych. Ale czasem to nie wystarcza, by projekt domu stał się projektem budowlanym. Projekt musi bowiem spełniać warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy lub w wypisie z planu miejscowego. Przede wszystkim jest tu brany pod uwagę kąt nachylenia dachu, dopuszczalna wysokość budynku, szerokość elewacji. Ten zakres adaptacji projektu jest wymagany prawem.

Istnieje jednak obszar zmian, który prawa nie dotyczy, a tylko naszych indywidualnych potrzeb. Zmiany mogą dotyczyć różnych zagadnień. Najczęściej jest zmieniany układ funkcjonalny pomieszczeń, wykonanie elewacji, sposób ogrzewania mieszkania. Mogą też być zmienione technologie i materiały budowlane.

Previous Nowoczesna klasyka
Next Budowa domu - domy energooszczędne i ich zalety